Ақаулықтарды жою

ТД-ға қатысты қандай бір сұрағыңыз болса, алдымен келесі Ақаулықтарды жою тізімін қараңыз. Егер ақаулықты түзету үшін берілген кеңестердің біреуі де көмектеспесе, “www.samsung.com” торабындағы Қолдау пәрменін басыңыз немесе осы нұсқаулықтың артқы мұқабасындағы тізімде көрсетілген байланыс орталығына қоңырау шалыңыз.

Ақаулық

Шешімі және түсіндірмесі

 

 

ТД іске қосылмайды.

АТ қуат сымының қабырғадағы розеткаға және ТД-ға мықтап жалғанғанын

 

тексеріңіз.

 

Қабырғадағы розетканың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

 

ТД-дың Pтүймешігін басып көріп, ақаулықтың қашықтан басқару пультіне

 

байланысты емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер ТД қосылса, төмендегі “Қашықтан

 

басқару пульті жұмыс істемейді” тармағын қараңыз.

 

 

Ешбір сурет/видео жоқ.

Сымдардың қосылымдарын тексеріңіз. ТД-ға және сыртқы құрылғыларға

 

қосылған барлық сымдарды ағытып, қайта жалғаңыз.

 

Сыртқы құрылғылардың (Кабель/Жерсерік ресивері, DVD, Блю-рей т.с.с.)

 

видео шығысын, ТД-дың кіріс ұяшықтарына сәйкес келтіріп жалғаңыз.

 

Мысалы, сыртқы құрылғының шығыс ұяшығы HDMI болса, оны міндетті түрде

 

ТД-дың HDMI кіріс ұяшығына жалғау керек.

 

Жалғанған құрылғылардың электр желісіне қосулы тұрғанын тексеріңіз.

 

Дұрыс сигнал көзін таңдауды ұмытпаңыз.

 

Қосымған құрылғыны ағытып, содан кейін қорек сымын қайта жалғап, қайта

 

іске қосып жүктеңіз.

 

 

Қашықтан басқару пульті

Қашықтан басқару пультінің батареяларын ауыстырыңыз. Батареялардың

жұмыс істемейді.

полюстерінің (+/–) дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

 

Пульт сенсорының сигнал шығатын терезесін тазалаңыз.

 

Қашықтан басқару пультін ТД-ға 1,5 ~ 1,8 м қашықтықтан тура бағыттап көріңіз.

 

 

Кабель/жерсерік ресиверінің

Кабель/жерсерік ресиверінің қашықтан басқаратын пультін, ТД-ды басқаратын

қашықтан басқару пульті,

етіп бағдарламалаңыз. SAMSUNG ТД кодын Кабель/жерсерік ресиверінің

ТД-ы қоспайды не сөндірмейді

пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

немесе дыбысын реттемейді.

 

 

 

-- Осы TFT LED панелін жасап шығару үшін күрделі кіші пикселдер технологиясы қолданылады. Дегенмен, бірнеше жарық немесе күңгірт пикселдер бар болуы мүмкін. Бұл пикселдер құрылғы жұмысына еш әсер етпейді.

-- ТД жұмысын барынша оңтайлы ету үшін бағдарламаның соңғы нұсқасын Samsung веб-сайтынан (Samsung. com >Қолдау > Қотару) USB көмегімен жаңартыңыз.

-- Жоғарыдағы суреттер мен функциялардың кейбірі, кей үлгілерде ғана бар.

Казақ - 16