Қашықтан басқару пульті

Қашықтан басқару пультінің қай жерінде функция түймешіктерінің орналасқанын үйреніңіз, мысалы: SOURCE, MUTE,

Y, <P >, MENU, TOOLS, E, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE және EXIT.

-- Бұл қашықтан басқару пультінің Power, Channel, және Volume түймешіктерінде көзі нашар көретін адамдар қолдануға арналған Брайль нүктелері бар.

ТД-ды қосуға және сөндіруге арналған.

Арналарға тура кіруге мүмкіндік береді.

Қолжетімді видео сигнал көздерін көрсетеді және таңдайды.

: Спорт бағдарламаларын барынша жақсы көру үшін Футбол режимі режимін қосыңыз.

Сондай-ақ, Teletext ON Double, Mix

 

 

 

 

 

Алдыңғы арнаға оралуға арналған.

 

 

 

 

 

немесе OFF параметрін таңдайды.

 

 

 

Дыбысты уақытша өшіре тұрады.

 

 

 

 

 

 

Дыбысты реттейді.

 

 

 

 

 

Арналарды ауыстырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

Арна тізімін көрсетеді. БМ-ін (мәзір) ашады.

Жиі қолданылған функцияларды жылдам таңдайды.

Smart Hub бағдарламаларын көрсетеді. Эл. нұсқаулық тарауын, Смарт функциялар > Smart Hub.

EPG (Электрондық бағдарлама нұсқаулығы) көрсетеді.

Меңзерді жылжытады, бейнебет мәзірі элементтерін таңдайды және құрылғы мәзірінде көрсетілген мәндерді өзгертеді.

Алдыңғы мәзірге қайтуға арналған.

Осы түймешіктерді ТД экранында көрсетілетін нұсқауларға сай қолданыңыз.

ТД экранынан ақпарат көрсетуге арналған.

Мәзірден шығуға арналған.

SLEEP: Бұл функция алдын ала орнатылған уақыт өткен кезде ТД-ды автоматты түрде сөндіреді.

SEARCH: Іздеу терезесін пайдалану үшін осы түймешікті қолданыңыз.

Бұл түймешіктерді арнайы функциялар үшін пайдаланыңыз. Осы түймешіктерді ТД экранында

көрсетілетін нұсқауларға сай қолданыңыз.

P.SIZE: Сурет өлшемін өзгертіңіз.

E-MANUAL:e-Manual көрсетуге арналған.

PIP: PIP функциясын қосады немесе

сөндіреді.

AD/SUBT.: Арнайы мүмкіндіктердің төте жолдары көрсетуге арналған.

Казақ - 10