ТД-ды қабырғаға бекіту

Абайлаңыз: ТД-ды тартса, итерсе немесе үстіне шықса, құлап кетуі мүмкін. Сондай-ақ, балаларыңыздың ТД-ға артылып тұрмауына немесе оны қозғамауына көз жеткізіңіз. Себебі, ТД аударылып кетіп, адам қатты жарақат алуы немесе мерт болуы мүмкін. ТД жинағымен қоса берілген қауіпсіздік парағындағы сақтық шараларының барлығын орындаңыз. Қосымша тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін төменде сипатталған, аударылып қалуға қарсы құралды сатып алып орнатыңыз.

ТД-ды құлатып алуға жол бермеңіз

1.Бұрандаларды қапсырмаларға салыңыз да, оларды қабырғаға мықтап бекітіңіз. Бұрандалардың қабырғаға мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

-- Қабырғаның түріне байланысты анкер тәрізді қосымша зат қажет болуы мүмкін.

-- Бұранда қапсырмасы, бұрандалар мен бау құрылғымен бірге жеткізілмейтіндіктен, оларды жеке сатып алу қажет.

2.Бұрандаларды ТД-дың артқы ортаңғы жағынан алыңыз да, қапсырмаларға салыңыз, содан кейін бұрандаларды қайта ТД-ға бекітіңіз.

-- Бұрандалар құрылғымен бірге жеткізілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда, техникалық сипаттамасы төменде көрсетілген бұрандаларды сатып алыңыз.

-- Бұранданың техникалық сипаттамасы: 48 ~ 55 дюйм үшін: M8

3.ТД-ға бекітілген қапсырмалар мен қабырғаға бекітілген қапсырмаларды берік сым арқылы жалғап, содан кейін сымды мықтап байлаңыз.

-- ТД артқа қарай құлап кетпеу үшін қабырғаға жақын орнатыңыз.

қабырға

-- Құрылғының түсі мен пішімі үлгі түріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

-- Сақтық мақсатында қабырғаға бекітілген қапсырмалар ТД-ға бекітілген қапсырмалармен бір деңгейде не олардан төменірек тұру үшін оларды сыммен қосып байлаған дұрыс.

-- Сымды ТД-ды жылжытпай тұрып шешіңіз.

4.Барлық қосылымдардың мықтап жалғанғанын тексеріңіз. Қосылымдарға зақым келген-келмегенін мезгіл-мезгіл тексеріңіз. Қосылымдардың берік екендігіне күмәндансаңыз, білікті маманға хабарласыңыз.

Кабельдерді кабель ұстағышты пайдаланып орналастырыңыз.

Казақ - 6