Завантаження сторінок зі сторінки з покажчиком

Виберіть Показник на бічній панелі екрана, щоб перейти до екрана покажчика. Виберіть ключове слово зі списку, щоб перейти на відповідну сторінку.

Використання функції Журнал для завантаження раніше прочитаних сторінок

Виберіть пункт Відкрита сторінка на бічній панелі екрана. З’явиться список раніше прочитаних сторінок. Виберіть сторінку. Посібник e-Manual перейде до вибраної сторінки.

Доступ до меню з посібника e-Manual (Спробувати)

На сторінці опису певної функції виберіть (Спробувати), щоб перейти безпосередньо до відповідного меню і випробувати функцію.

Щоб прочитати запис про певну функцію у посібнику e-Manual, Натисніть кнопку E-MANUAL. -- Деякі параметри меню недоступні.

Завантаження сторінок довідки

На бічній панелі сторінки опису функції виберіть (Посилання), щоб відкрити відповідну сторінку довідки.

Оновлення посібника e-Manual до найновішої версії

Посібник e-Manual можна оновити у той самий спосіб, що й програми.

1.Виберіть елемент e-Manualна екрані SAMSUNG APPS.

2.Натисніть і утримуйте кнопку Enter. З’явиться меню параметрів.

3.У меню параметрів на екрані виберіть Оновити програми. З’явиться спливне вікно.

-- Пункт Оновити програми відображається на екрані лише тоді, коли необхідне оновлення.

4.У спливному вікні виберіть e-Manual, тоді виберіть Оновлен.. e-Manualможна оновити до останньої версії.

Українська

Українська - 15