Ліцензії

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Попередження щодо нерухомого зображення

Уникайте відображення на екрані нерухомих зображень (наприклад, фотографій у форматі jpeg) або нерухомих елементів (наприклад, логотипу телеканалу, рядка біржових котирувань або новин внизу екрана тощо) чи зображень у панорамному форматі або у форматі 4:3. Тривале відображення нерухомого зображення може спричинити вигоряння екрана зі світлодіодною підсвіткою, що вплине на якість зображення. Щоб зменшити ризик виникнення такого ефекту, дотримуйтеся викладених нижче рекомендацій.

••Уникайте перегляду того самого телевізійного каналу протягом тривалого часу.

••Намагайтеся завжди вибирати формат зображення таким чином, щоб воно займало весь екран. Оптимальний формат можна вибрати в меню налаштування формату зображення на телевізорі.

••Зменште рівень яскравості і контрастності, щоб уникнути появи залишкових зображень.

••Використовуйте усі функції, які розроблені для зменшення ефекту залишкового зображення і вигоряння екрана. Детальну інформацію читайте в електронному посібнику.

Рекомендації – лише для ЄС

Цим компанія Samsung Electronics стверджує, що цей телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана відповідає усім важливим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC.

Офіційну Декларацію сумісності шукайте за адресою http://www.samsung.com, перейдіть до розділу Support (Підтримка) > Search Product Support (Підтримка у пошуку виробу) і введіть номер моделі.

Цей виріб можна використовувати лише у приміщенні. Цей виріб можна використовувати в усіх країнах ЄС.

Правила утилізації виробу (відходи електронного та електричного обладнання) (застосовуються у країнах, де діє система роздільного збору відходів)

Це позначення на виробі, приладді або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації виріб і його електронне приладдя (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути потенційного негативного впливу на навколишнє середовище або здоров’я людей внаслідок неправильної утилізації, а також для раціональнішого використання матеріальних ресурсів, відокремте цей виріб від інших відходів та здайте його на утилізацію у встановленому порядку.

Для отримання детальної інформації про місце та спосіб здачі виробів для екологічно безпечної переробки індивідуальним користувачам слід звернутись до торгового представника, у якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади.

Компаніям слід звертатися до постачальників для уточнення умов договору придбання. Цей виріб і його електронне приладдя не можна утилізувати разом з іншими комерційними відходами.

Правила утилізації батарей виробу

(застосовуються у країнах, де діє система роздільного збору відходів)

Це позначення на батареї, посібнику або упаковці вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батареї її не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Позначення хімічних символів Hg, Cd або Pb вказує на те, що батарея містить ртуть, кадмій або свинець у кількості понад рівень, визначений Директивою ЄС 2006/66. Якщо батареї належним чином не утилізувати, ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей або навколишньому середовищу.

Для захисту природних ресурсів і для повторного використання матеріалів відділіть батареї від інших відходів і утилізуйте їх через місцевий пункт безкоштовного прийому використаних батарей.

Українська - 20