Үнемдеу сенсоры мен экран жарығына қатысты ескертулер

Үнемдеу сенсоры бөлме ішіндегі жарықты өлшейді және пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін ТД-дың жарығын автоматты түрде реттейді. Бұл ТД-ды автоматты түрде жарық және күңгірт етеді. Осы функцияны сөндіргіңіз келсе, Жүйе > Үнемдеу шешімі > Үнем. сенсор параметріне барыңыз.

English Казақ

Сенсорды ешбір материалмен бүркемеңіз. Бұл суреттің жарығын азайтуы мүмкін.

1.Үнем. сенсор: Бұл қуатты үнемдейтін функция ТД экранының жарығын, жарық сенсоры анықтаған қоршаған орта жарығының деңгейіне сай автоматты түрде реттейді.

2.Үнем. сенсор функциясын қосу немесе сөндіру үшін, Жүйе > Үнемдеу шешімі > Үнем. сенсор функциясына барып,

Қосу немесе Сөндіру пәрменін таңдаңыз.

3.Келесіні ескеріңіз: ТД-ды қараңғы жерде қарап отырған кезде экран тым күңгірттенсе, оған Үнем. сенсор себеп болуы мүмкін.

Казақ - 17