Пульт дистанційного керування

Дізнайтеся, де на пульті дистанційного керування є функціональні кнопки: SOURCE, MUTE, Y, <P >, MENU, TOOLS, E, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE та EXIT.

-- Пульт дистанційного керування має написи за Брайлем на кнопках Power, Channel, і Volume; його спеціально пристосовано для людей із вадами зору.

Виклик списку та вибір доступного

Увімкнення і вимкнення телевізора.

 

 

 

 

 

джерела відеосигналу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Активуйте Режим "Футбол" для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встановлення оптимальних параметрів

Прямий доступ до каналів.

 

 

 

 

 

 

перегляду спортивних програм.

 

 

 

 

 

 

 

почергове увімкнення телетексту,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення до попереднього каналу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вибір режиму двох вікон, змішаного

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасове вимкнення звуку.

режиму і вимкнення телетексту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулювання гучності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемикання каналів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відображення програм Smart Hub.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіться розділ електронного

Відображення списків каналів.

 

 

 

 

 

 

 

 

посібника Функції SMART > Smart Hub.

Виклик екранного меню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відображення EPG (електронного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швидкий вибір часто застосовуваних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довідника програм).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відображення інформації на екрані

Переміщення курсору, вибір пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телевізора.

екранного меню і зміна значень меню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телевізора.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихід із меню.

Повернення до попереднього меню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користуйтеся цими кнопками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLEEP: Автоматичне вимкнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідно до вказівок на екрані

 

 

 

 

 

 

 

 

телевізора після того, як мине

телевізора.

 

 

 

 

 

 

 

 

встановлений період часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуйте ці кнопки зі спеціальними функціями. Користуйтеся

цими кнопками відповідно до вказівок на екрані телевізора.

SEARCH: Дозволяє відкрити вікно пошуку.

P.SIZE: Зміна формату зображення.

E-MANUAL: відображення e-Manual.

PIP: увімкнення та вимкнення функції PIP.

AD/SUBT.: відображення Ярлики доступності.

Українська - 10