Желілік байланыс - Сым арқылы

ТД-ды желіге, желінің параметрлеріне қарай, сымды қолданып үш негізгі тәсілмен қосуға болады. Бұл тәсілдер төменде сипатталған:

TД-дың артқы панелі

Қабырғадағы Модем ұяшығы

 

 

 

Сыртқы Модем

 

 

(ADSL /VDSL / Кабель ТД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модем сымы (жинаққа кірмейді)

LAN сымы (жинаққа кірмейді)

TД-дың артқы панелі

Қабырғадағы Модем ұяшығы

 

 

Сыртқы Модем

DHCP сервері бар IP

 

 

(ADSL /VDSL / Кабель ТД)

 

 

 

 

 

 

роутері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модем сымы

LAN сымы

LAN сымы

(жинаққа кірмейді)

(жинаққа кірмейді)

(жинаққа кірмейді)

 

 

TД-дың артқы панелі

Қабырғадағы LAN ұяшығы

 

 

 

 

LAN сымы (жинаққа кірмейді)

-- ТД 10мбит/с мәнінен аз немесе осыған тең жылдамдығы бар желілерге қолдау көрсетпейді.

-- Cat 7 сымын қолданып қосылымды жүзеге асырыңыз.

English Казақ

Казақ - 9