Küsimus Vastus
Võib-ollaoleteunustanudeemaldadauueltriplastistkatte.Eemaldage
uueltriplastistkateennekuiseadmeuuestisisselülitate.
Õhuvälja-võisissevooluavaonkõrvalisteesemetegatõkestatud.
Eemaldageesemed,mistakistavadõhusisse-võiväljavoolu.
Võib-ollaonseadmeltalitushäire.Lülitageseadeväljajavõtkepistik
seinakontaktistvälja.ViigeseadePhilipsimüüjavõiPhilipsivolitatud
hoolduskeskusesse.
Miksseadmesttuleb
töötamiseajal
kõrbelõhna?
Võib-ollaonseadmeltalitushäire.Lülitageseadeväljajavõtkepistik
seinakontaktistvälja.ViigeseadePhilipsimüüjavõiPhilipsivolitatud
hoolduskeskusesse.
eesti 33