Otázka Odpověď
Vstupnebovýstupvzduchumůžebýtzablokovanývnějšímipředměty.
Odstraňtepředmět,kterýblokujevstupnebovýstupvzduchu.
Možnádošlokporušezařízení.Přístrojvypněteaodpojte.Odnestejej
prodejcivýrobkůPhilipsneboautorizovanémuservisnímustředisku
společnostiPhilips.
Pročpřístrojvydává
běhemprovozu
zápach,jakobyseněco
pálilo?
Možnádošlokporušezařízení.Přístrojvypněteaodpojte.Odnestejej
prodejcivýrobkůPhilipsneboautorizovanémuservisnímustředisku
společnostiPhilips.
Čeština26