Klausimas Atsakymas
Galbūtnaująltrąpamiršoteišimtiišplastikinioapdangalo.Pašalinkite
plastikinįapdangaląirtiktadamėginkiteįjungtiprietaisą.
Oroįleidimoarbaišleidimoangagalibūtiužblokuotaišoriniaisobjektais.
Pašalinkitekliūtis,kuriosuždengiaoroįleidimoarbaišleidimoangas.
Galbūtprietaisassugedęs.Išjunkiteprietaisąiratjunkitenuoel.tinklo.
Nugabenkiteprietaisąpas„Philips“platintojąarbaįįgaliotąjį
„Philips“techninėspriežiūroscentrą.
Kodėlveikdamas
prietaisas
išskiriadegėsiųkvapą?
Galbūtprietaisassugedęs.Išjunkiteprietaisąiratjunkitenuoel.tinklo.
Nugabenkiteprietaisąpas„Philips“platintojąarbaįįgaliotąjį„Philips“
techninėspriežiūroscentrą.
Lietuviškai62