Seadme tundmaõppimine

Lähedussensor

Valgussensor

Helitugevusnupp

Menüüklahv

Peakomplekti pesa

Tagakaamera objektiiv

Toite-/

lukustusnupp

Siseantenn

Esikaamera

objektiiv

Kuular

Puuteekraan

Avakuvaklahv

Tagasiliikumise

klahv

Mikrofon

Mitmeotstarbeline

pesa

Kõlar/valjuhääldi

Tagakaas

11