Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.

Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.

Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.

Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.

Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.

Rääkige otse mikrofoni.

Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.

Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.

• Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

23