Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all []. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [] ning valige Toide väljas.

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi.

10