Helistamine ja kõnele vastamine

Helistada saab kas telefoninumbrit sisestades või valides numbri kontaktiloendist. Samuti saate hiljuti valitud numbritele uuesti helistamiseks kasutada kõnelogi.

Helistamine

Avage valimiskuva, sisestage telefoninumber ja valige

ikoon . Videokõne tegemiseks valige .

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne korral lohistage paremale kuni punktini.

Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine

Teil on võimalik luua ja saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ja e-kirju ning vaadata ja hallata saadetud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

16