Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.

Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.

Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

Kasutage käed-vabadseadet.

Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.

Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.

Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.

20