TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. loodud digitaalvideovorming. See on ametliku DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade, mis suudab esitada DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX- videoteks leiate saidilt www.divx.com.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni 720p HD resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i sertifitseeritud (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

5