Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.

Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.

Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Varundage kindlasti kõik olulised andmed

Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,268 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

25