Kokkupanek

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine

1.Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [] ja valige Toide väljas.

2.Eemaldage tagakaas.

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

3.Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

Ärge paigaldage SIM-kaardi avasse mälukaarti.

6