Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.

Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.

Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.

Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.

Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.

Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.

Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.

Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

21