Autoriõigus

Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics

Selle juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.

Android logo, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube, Android Market, ja Google Talkon ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.

ja on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärgid. CS Headphone ning WOW HD tehnoloogiaid kasutatakse ettevõtte SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.

Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.

Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.

Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

3