Klahvid

Klahv Funktsioon

Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine

(vajutage ja hoidke all); puuteekraani Toide/Lukk lukustamine.

 

Avatud kuval saadaolevate valikute

Menüü

loendi avamine.

 

Ootekuvale naasmine; hiljuti kasutatud

Avakuva

rakenduste loendi avamine (vajutage ja

hoidke all).

Tagasi

Eelmisele kuvale naasmine.

 

 

Helitugevuse reguleerimine.

Helitugevus

 

12