Rakenduste kasutamine

1.Valige menüürežiimi minekuks ooterežiimis ikoon Rakendused.

2.Menüükuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.

Samuti saate avada soovitud menüükuva, kui valite ekraani ülaosas asjakohase täpi.

3.Valige rakendus.

4.Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage []; ootekuvale naasmiseks vajutage avakuvaklahv.

Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke all avakuvaklahvi.

Mitme rakenduse käivitamine

Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga.

Korraga mitme rakenduse käivitamiseks tuleb ühe rakenduse kasutamise ajal vajutada ooterežiimi minekuks Kodu nuppu, seejärel valida teine käivitatav rakendus.

14