Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.

1.Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.

2.Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

8