Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.

Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.

Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.

Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.

Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.

Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

19