Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie,

Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA Wi-Fi mobiiltelefon : GT-I9000

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus

EN 60950-1

: 2006 +A11:2009

 

EN 50332-1

: 2000

 

EN 50332-2

: 2003

SAR

EN 50360 : 2001

 

EN 62209-1

: 2006

EMC

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)

 

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

 

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

 

EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)

 

EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

Raadiovõrk

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

 

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

 

EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)

 

EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ

10.artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identimismärk: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab: Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel. (Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.29

Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

*See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.