3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.

4.Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt reisiadapter seadmest, seejärel vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril

ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

9