Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN- funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on

DivX, Inc. registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

4