Display

2

 

3

1

4

 

5

7

6

C

A B

8 9 10

MONTAGE 02

DISPLAYGEDEELTE

1. Cijferdisplay

-Hier worden de timer, de voortgang en foutcodes in cijfers, letters en pictogrammen weergegeven.

2. Ingestelde tijd voor wekelijks reinigen

-Als u instelt dat de robotstofzuiger wekelijks op dezelfde dag en tijd met stofzuigen moet beginnen, gaat het pictogram voor de geselecteerde dag van de week branden.

3. Batterijniveau-indicator

-Tijdens het opladen: de voortgang van het opladen wordt in 3 stappen weergegeven.

-Tijdens het gebruik: het laadniveau van de batterij wordt weergegeven. Het batterijniveau loopt tijdens het gebruik vanaf FULL per niveau terug. (Wanneer de batterij volledig leeg is, knippert er één niveau om “Lo” aan te geven.)

4. Timer-Als er een reiniging is ingepland, licht het Timer-pictogram op.5. Stofsensor-dit pictogram licht op wanneer de Stofsensor is geselecteerd.6. Turbo-Dit pictogram licht op wanneer de turbo is geselecteerd.7. Display voor reinigingsstanden

-Na elke druk op de knop reinigingsmodus wordt de desbetreffende reinigingsmodus weergegeven.

(A)Automatisch: dit pictogram licht op wanneer de Automatische reinigingsmodus is geselecteerd.

(B)Plaatselijk: dit pictogram licht op wanneer de Lokale reinigingsmodus is geselecteerd.

(C)Uitgebreid: dit pictogram licht op wanneer de Uitgebreide reinigingsmodus is geselecteerd.

KNOPPENGEDEELTE

8. Reinigingsmodus

-Druk hierop om een reinigingsmodus te selecteren. Druk na het selecteren van een reinigingsmodus op de knop ( ) om het reinigen te starten.

9. Start/Stop-Druk hierop om het reinigen te starten en stoppen.10.Opnieuw opladen

-Als deze knop wordt ingedrukt, keert de robotstofzuiger terug naar het oplaadstation om de batterij op te laden.

montage _19