Symptoom

 

Checklijst

Maatregelen

 

 

 

 

De robotstofzuiger

Controleer of de stekker van

 

kan het oplaadstation

 

het oplaadstation goed in het

 

niet vinden.

 

stopcontact zit.

 

 

 

 

 

 

Als op 1 m of minder van

 

 

 

de voorkant en op 0,5 m of

 

 

 

minder van de zijkanten van het

 

 

 

oplaadstation obstakels zijn, moet

 

 

 

u deze verwijderen.

 

 

 

 

 

 

Als er zich vreemde deeltjes op de

 

 

 

oplaadcontactpunten bevinden,

 

 

 

moet u de contactpunten met een

 

 

 

droge theedoek schoonvegen.

 

 

 

 

 

 

Is de VIRTUAL GUARD dichtbij het

• Verplaats de VIRTUAL GUARD

 

 

oplaadstation geplaatst?

naar een andere plek, zodat de

 

 

 

robotstofzuiger automatisch kan

 

 

 

opladen.

 

 

 

 

 

Controleer of de automatische

• Zet de aan-uitschakelaar aan de

 

 

stofbakleger aan staat.

linkerzijkant van de automatische

 

 

 

stofbakleger op aan.

De robotstofzuiger

Zijn de batterijen van de VIRTUAL

• Vervang de batterijen.

overschrijdt de

 

GUARD op?

(2 alkalinebatterijen type D (LR20))

begrenzing van de

 

 

 

Is het moduslampje uit?

• Controleer of de VIRTUAL GUARD

VIRTUAL GUARD.

 

 

is uitgeschakeld en stel deze op

 

 

 

 

 

 

de gewenste modus in.

De batterijen van de

Gebruikt u droge

• Vervang de batterijen door nieuwe

VIRTUAL GUARD

 

mangaanbatterijen?

alkalinebatterijen.

gaan veel te kort

 

 

(2 alkalinebatterijen type D (LR20))

mee.

 

 

 

De robotstofzuiger

In de volgende gevallen kan de

• De reinigingsrichting wordt bepaald

voert de reiniging

 

robotstofzuiger mogelijk diagonaal

door de beginpositie. Daar hij

plotseling in

 

reinigen.

gebieden reinigt volgens een

diagonale richting uit.

-

Nadat de robotstofzuiger is

geprogrammeerde plattegrond, zal

 

 

opgeladen terwijl hij schuin in het

uiteindelijk het hele gebied worden

 

 

oplaadstation stond.

bestreken. (Normale werking)

 

-

Als de robotstofzuiger na het

Plaats het oplaadstation in

 

de richting van de houtnerf

 

 

reinigen van een gebied naar een

 

 

en start met reinigen als de

 

 

ander gebied gaat via een verkorte

 

 

robotstofzuiger is aangesloten op

 

 

route.

 

 

het oplaadstation.

 

-

Als de hoek waarmee hij contact

 

 

 

 

maakt met een obstakel niet recht

 

 

 

(90˚) is.

 

 

-

Als de vloer uit tegels of hout

 

 

 

bestaat.

 

 

 

 

 

48_ problemen oplossen