PROBLEEMOPLOSSING VOOR FOUTCODES

FOUTCODE

 

OORZAAKOPLOSSING

 

 

 

 

 

Robotstofzuiger zit vast

• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant op

 

 

tijdens het navigeren.

uit en verplaats de robotstofzuiger naar een

 

 

 

andere plek.

 

Een vreemd voorwerp

• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant

 

 

(touwtje, papier, speelgoed

op uit en verwijder de vreemde deeltjes uit de

 

 

enz.) zit vast in de zuigborstel.

zuigborstel.

 

Een vreemd voorwerp

• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant

 

 

(touwtje, papier, speelgoed

op uit en verwijder de vreemde deeltjes uit het

 

 

enz.) zit vast in het linker

linker aandrijfwiel.

 

 

aandrijfwiel.

 

 

Een vreemd voorwerp

• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant

 

 

(touwtje, papier, speelgoed

op uit en verwijder de vreemde deeltjes uit het

 

 

enz.) zit vast in het rechter

rechter aandrijfwiel.

 

 

aandrijfwiel.

 

 

Controleer de bumpersensor.

• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant op

 

 

 

uit en verwijder het obstakel aan de voorkant

 

 

 

van de robotstofzuiger of verplaats deze naar

 

 

 

een andere plek.

 

• Vreemde stoffen (stof, vlek

• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant op

 

 

etc.) bevinden zich op het

uit en veeg met een zachte doek de vreemde

 

 

obstakelsensorvenster

stof van voor- en achtersensorvensters.

 

• Vreemde stoffen (stof, vlek

• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant op

 

 

etc.) bevinden zich op het

uit en veeg met een zachte doek de vreemde

 

 

obstakelsensorvenster

stof van het steiltesensorvenster.

 

Stofopvangbak is niet

• Duw de stofopvangbak in de stofzuiger tot

 

 

gemonteerd.

deze vastklikt.

 

Een vreemd voorwerp

• Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant

 

 

(touwtje, doek enz.) zit vast

op uit en verwijder de vreemde deeltjes uit de

 

 

aan de draaiende zijborstel.

zuigborstel.

 

 

 

 

Als u op de start/stop-knop drukt of de aan-uitschakelaar aanzet, verdwijnt de foutmelding.

50_ problemen oplossen