Het oplaadstation plaatsen

Aan-uitlamp

Oplaadlamp

1. Plaats het oplaadstation op een vlakke ondergrond.

2.

Er mogen zich 0,5 m links en rechts en 1 m vóór het

 

 

oplaadstation geen obstakels en hellingen bevinden.

 

 

ca

0,5m

 

 

3.

Plaats het oplaadstation op een locatie die voor de robotstofzuiger

 

 

goed bereikbaar is.

 

4.

Laat het netsnoer langs de muur lopen.

 

5.

Wanneer het een houten vloer betreft, plaatst u het oplaadstation

 

 

in dezelfde richting als de houtnerven.

 

Houd het netsnoer van het oplaadstation altijd op het OPMERKING stopcontact aangesloten.

-Als het netsnoer van het oplaadstation niet op een stopcontact is aangesloten, kan de robotstofzuiger het oplaadstation niet vinden en kan de batterij niet automatisch worden opgeladen.

-Als de robotstofzuiger van het oplaadstation wordt losgemaakt, wordt de batterij automatisch ontladen.

BEDIENING 03

ca

0,5m

 

ca

1m

 

bediening _21