DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKEN

REINIGING STARTEN/STOPPEN

U kunt alle robotstofzuigfuncties starten en stoppen.

Alle functies van de robotstofzuiger werken alleen wanneer de aan-uitschakelaar in de stand AAN staat.

Wanneer de robotstofzuiger in bedrijf is, drukt u op de toets () om de desbetreffende activiteit te annuleren en een functie te selecteren.

Het apparaat aan- of uitzetten

Het apparaat aanzetten

-Stofzuiger: druk op de toets ().

Het apparaat uitzetten

-Afstandsbediening: druk op de toets [Power].

-Stofzuiger: houd de knop () 3 seconden ingedrukt.

Als er gedurende 1 minuut nadat het apparaat is aangezet geen toets wordt ingedrukt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de batterij op raakt.

U kunt het apparaat weer aanzetten door de aan-uitschakelaar (start/ stop) op de stofzuiger ingedrukt te houden.

De afstandsbediening

gebruiken

Reiniging starten/stoppen

Starten

-Afstandsbediening: druk op de knop voor Automatisch, Lokaal, Uitgebreid, Handmatig.

-Stofzuiger: selecteer de modus Automatisch/Lokaal/Uitgebreid/ door op de knop () en vervolgens op de knop () te drukken.

-Wanneer de reiniging start, komt de robotstofzuiger in beweging.

Wanneer u op de knop () drukt zonder een reinigingsmodus te

selecteren, wordt er een Automatische reiniging uitgevoerd.

Stoppen

-Als u wilt stoppen drukt u op de knop () op de afstandsbediening of op de stofzuiger.

-Wanneer de reiniging is gestopt, komt de robotstofzuiger tot stilstand.

De stofzuigerknoppen

gebruiken

28_ bediening