De tijd instellen

De klok geeft de huidige tijd weer. U kunt de huidige tijd wijzigen door middel van de volgende stappen.

U kunt de tijd alleen instellen met de afstandsbediening.

 

Afstandsbediening

 

Configuratievolgorde

Knippert

 

 

1.

Druk op de klok-knop.

 

 

 

 

 

 

-

De huidige tijd wordt

 

 

 

 

weergegeven.

Knippert

 

 

2.

Druk op de klok-knop.

 

Verlagen

Verhogen

-

De dag van de week gaat

 

 

 

 

knipperen. Druk op de knop

 

 

 

 

￿ of ￿ om de dag van de

 

 

 

 

week in te stellen.

Knippert

 

 

3.

Druk op de klok-knop. Druk

 

Verlagen

Verhogen

 

 

 

 

op de knop ￿ of ￿ om de

 

 

 

 

uren in te stellen.

Knippert

 

 

4.

Druk op de klok-knop. Druk

 

Verlagen

Verhogen

 

 

 

 

op de knop ￿ of ￿ om de

 

 

 

 

minuten in te stellen.

Knippert

 

 

5.

Druk op de klok-knop.

 

 

 

-

De waarde die u instelt gaat

 

 

 

 

knipperen en de instellingen

 

 

 

 

zijn voltooid.

De instellingen

- Druk op de start/stop-knop om de instelling te annuleren en

annuleren

de modus Tijd Instellen te verlaten.

 

- Als er tijdens het instellen van de tijd gedurende 1 minuut

Afstandsbediening

geen knoppen worden ingedrukt, wordt de tijdinstelling

 

automatisch verlaten.

 

 

BEDIENING 03

bediening _25