BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten onder meer de volgende basisvoorzorgen in acht worden genomen:

LEES ALLE INSTRUCTIES DOOR ALVORENS U DE ROBOTSTOFZUIGER GAAT GEBRUIKEN.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en wanneer u er onderhoud aan pleegt.

WAARSCHUWING: houd u aan het volgende om de kans op brand, elektrische schokken en lichamelijk letsel te vermijden:

ALGEMEEN

Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is aangegeven.

Gebruik de robotstofzuiger of het oplaadstation niet als deze op enige wijze is beschadigd.

Als de stofzuiger niet naar behoren werkt, is gevallen, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, moet u het apparaat naar een Samsung servicecenter brengen.

Pak het oplaadstation en de robotstofzuiger niet met natte handen vast.

Gebruik het apparaat alleen op droge oppervlakken binnenshuis.

Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

BATTERIJOPLADER

Pas de gepolariseerde stekker niet aan om deze op een niet-gepolariseerd stopcontact of verlengsnoer te kunnen aansluiten.

Gebruik het product niet buiten of op natte oppervlakken.

Haal de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact wanneer u dit niet gebruikt en wanneer u er onderhoud aan pleegt.

Gebruik alleen het oplaadstation dat door de fabrikant is meegeleverd om het apparaat op te laden.

Gebruik het product niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is.

Trek of draag het product niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handvat, sluit de deur niet op of over het snoer heen en trek het snoer niet om scherpe hoeken of randen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met onvoldoende capaciteit.

Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Pak de stekker beet en niet het snoer.

Vermink of verbrand de batterijen niet, aangezien deze bij hoge temperaturen ontploffen.

Probeer niet het oplaadstation te openen. Reparaties mogen alleen door een gekwalifi ceerd Samsung servicecenter worden uitgevoerd.

Stel het oplaadstation niet bloot aan hoge temperaturen en zorg dat het oplaadstation ook niet met enige vloeistof of vocht in contact komt.

veiligheidsinformatie _03