Symptoom

Checklijst

 

Maatregelen

 

 

 

 

 

 

De robotstofzuiger

• Controleer of de automatische

Zet de aan-uitschakelaar aan de

 

botst vaak tegen

stofbakleger

 

linkerzijkant van de automatische

 

de automatische

 

 

stofbakleger op aan.

 

stofbakleger.

 

Steek de netstekker in het stopcontact.

05

De automatische

• Controleer of er vreemde deeltjes

Reinig het fi lter.

PROBLEMEN

stofbakleger leegt

op het fi lter zitten.

 

 

 

de opvangbak niet

• Controleer of er vreemde deeltjes

Verwijder vreemde deeltjes uit de

 

automatisch.

 

in de stofopvangbak zitten.

 

binnenkant van de stofopvangbak.

 

 

 

 

 

 

 

• De onderkant van de automatische

Open de onderkant van de automatische

OPLOSSEN

 

stofbakleger zit verstopt.

 

stofopvangbak met een munt en

 

 

 

verwijder daarna het opgehoopte stof.

 

 

 

 

 

 

 

• Controleer of het cycloondeksel

Sluit het cycloondeksel van de

 

 

van de stofopvangbank dicht is.

 

stofopvangbak.

 

 

 

 

 

 

 

• Controleer of de lamp van de

Druk op selectieknop Automatische

 

 

automatische stofopvangbak aan

 

verwijderen aan/uit op de

 

 

staat.

 

automatische stofbakleger.

 

 

 

 

 

 

• Controleer of de stofopvangbak

• Zet de automatische stofbaklegeruit

 

 

los zit van de automatische

 

en duw daarna de stofopvangbak

 

 

stofbakleger.

 

erin totdat deze vastzit.

 

 

 

 

 

 

 

• Controleer of het fi lter los zit van

Zet de automatische opvangleger

 

 

de automatische stofbakleger.

 

uit en monteer daarna het fi lter op

 

 

 

 

de stofopvangbak.

 

 

 

 

 

 

 

• Controleer of er vreemde deeltjes

Verwijder alle vreemde deeltjes,

 

 

rond de zuigborstel zitten.

 

zoals lange haren of touwtjes,

 

 

 

 

uit en rond de zuigborstel.

 

De zuigkracht van

• Controleer of de FULL-lampje aan

Leeg de stofopvangbak.

 

de automatische

staat.

Reinig de luchttoevoer aan de

 

stofbakleger is

 

 

onderkant.

 

zwak.

• Controleer of de luchttoevoer

Verwijder de vreemde deeltjes uit

 

 

 

 

verstopt zit door vreemde deeltjes.

 

de luchttoevoer.

 

 

 

 

 

 

 

• Controleer of er stof is opgehoopt

Reinig het fi lter.

 

 

op het fi lter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Controleer of er stof of haren op

Open het cycloondeksel en

 

 

de cycloon zitten.

 

verwijder stof en haren.

 

De robotstofzuiger is

• Controleer of er vreemde deeltjes

Verwijder de vreemde deeltjes uit

 

niet opgeladen.

op de oplaadpolen zitten.

 

de oplaadpolen.

 

 

 

 

Zet de aan-uitschakelaar van de

 

 

 

 

automatische stofbakleger op aan.

 

 

 

 

 

 

 

• Controleer of de automatische

 

 

 

 

stofbakleger aan staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

problemen oplossen _49