Uitgebreide reiniging

De robotstofzuiger verplaatst zich automatisch en reinigt totdat de batterij leeg is en het batterijniveau knippert slechts één niveau.

■ Als het reinigen begint, terwijl de robotstofzuiger is aangesloten op het oplaadstation, is de tijd om terug te keren naar de oplader minder lang, omdat de robotstofzuiger zich zijn oorspronkelijke positie herinnert tijdens het verplaatsen.

■ Als de robotstofzuiger ergens anders begint te zuigen dan op de plaats van het oplaadstation en het oplaadstation niet kan localiseren tijdens het zuigen, stopt hij vlak bij de plaats waar hij begon met zuigen.

Als het batterijniveau te laag is tijdens het reinigen, keert de robotstofzuiger automatisch terug naar het oplaadstation en gaat door met reinigen nadat de batterij is opgeladen. (er wordt één reinigingshandeling hervat)

Stofzuigerknop Afstandsbedieningknop Configuratievolgorde

 

1.

De modus instellen.

 

￿

 

3keer

 

 

Twee keer in oplaad-modus

 

 

2.

De modus

 

 

annuleren.

Over de functie Reinigen hervatten

 

Als de robotstofzuiger ervan uitgaat dat het reinigen is

OPMERKING

voltooid, wordt reinigen hervatten niet uitgevoerd.

Als u de robotstofzuiger verplaatst terwijl hij wordt opgeladen of op een knop drukt, gaat de robotstofzuiger ervan uit dat het reinigen is voltooid (het reinigen wordt niet hervat).

Verplaats de robotstofzuiger niet tijdens het reinigen of druk VOORZORG niet op een knop. Anders gaat de robotstofzuiger ervan uit

dat het reinigen is voltooid en begint het reinigen weer van voren af aan.

Normale modus

Turbo-modus

• Telkens als u op de turbo-knop drukt, gaat het turbo-

Stofsensor-modus

pictogram op de display achtereenvolgens aan en uit. Als

 

het turbo-pictogram gaat branden, kunt u beginnen met

 

reinigen in turbo-modus.

 

Telkens als u op de stofsensor-knop drukt, gaat het stofsensor-pictogram op de display achtereenvolgens aan en uit. Als het stofsensor-pictogram gaat branden, kunt u beginnen met reinigen in stofsensor-modus.

32_ bediening