DE BAK VAN DE AUTOMATISCHE STOFBAKLEGER LEGEN.

1. Verwijder de stofopvang in de richting van de pijl.

2.Schuif de vergrendelstang omlaag om het deksel van de

stofopvangbak te openen.

Open het deksel nadat de stofopvangbak boven de vuilnisbak is geplaatst. Schuif de vergrendelstang omlaag om het deksel uit de stofopvangbak te openen.

3. Schud het stof van de stofopvangbak.

4. Sluit u het deksel van de stofopvangbak tot dit vastklikt en bevestig daarna de opvangbak aan de stofzuiger.

Klikken

DE CYCLOON VAN DE AUTOMATISCHE STOFBAKLEGER REINIGEN.

1

Verwijder de stofopvangbak, draai en open het cycloondeksel in de richting van de pijl.

2

Verwijder vreemde deeltjes uit de binnenkant van de cycloon.

3

Na het reinigen draait u en sluit u het cycloondeksel in de richting van de pijl.

40_ onderhoud