de stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER INSTALLEREN

Volgorde van installatie1. De aan-uitschakelaar aan of uit zetten.

Om de robotstofzuiger te kunnen gebruiken, moet u de aan- uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de AAN-stand zetten.

2. Het oplaadstation installeren

Om de robotstofzuiger te kunnen opladen, moet eerst het oplaadstation worden geïnstalleerd.

Bij aankoop van het product is de batterij nog niet geladen. Daarom moet deze voor gebruik eerst worden opgeladen.

3.De batterij opladen

Voordat u de robotstofzuiger gaat gebruiken, moet u de batterij volledig opladen.

4.De tijd instellen

Stel de tijd in voor het uitvoeren van de opties voor geplande en dagelijkse reiniging.

5.De VIRTUAL GUARD installeren

U kunt de robotstofzuiger beperken tot een bepaald gebied door de VIRTUAL GUARD (virtuele muur) te gebruiken.

De aan-uitschakelaar aan of uit zetten.

Voor het gebruik van de robotstofzuiger, moet u de aan- uitschakelaar op AAN zetten.

Als u de noodstop-schakelaar aanzet, worden alle instellingen met uitzondering van de huidige tijd en de wekelijkse gereserveerde tijden gereset.

1.Til de stofzuiger op en zet de aan-uitschakelaar aan waarbij u erop let geen andere knop in te drukken.

- Als de pictogrammen niet gaan branden, geeft dat aan dat de batterij leeg is. In dit geval moet de robotstofzuiger worden aangesloten op het oplaadstation nadat de aan-uitschakelaar is aangezet.

- De ingestelde tijd kan verschillen van de huidige tijd. Als de ingestelde tijd niet correct is, stel dan de tijd als de juiste tijd in.

Als de aan-uitschakelaar wordt uitgezet, wordt de robotstofzuiger niet opgeladen, zelfs als hij is VOORZORG aangesloten op het oplaadstation.

20_ bediening