Wekelijks stofzuigen instellen

In deze modus kunt u de stofzuiger programmeren een eenmalige reiniging uit te voeren op een bepaalde tijd op een specifieke dag van de week.

Een geprogrammeerde reiniging wordt alleen uitgevoerd als de stofzuiger is aangesloten op het oplaadstation.

Maa

Din Don

Woe

Vrij

Zat

 

Zon

~

 

Afstandsbediening

 

Configuratievolgorde

 

 

Standby-modus

 

 

-

In de Standby-modus worden

 

 

 

de geprogrammeerde dagen

 

 

 

van de week weergegeven.

Als er geen gereserveerde tijd is

 

1.

Houd de toets Timer/Weekly

 

 

ruim 3 seconden ingedrukt.

 

 

 

 

 

 

Druk op de toets ￿ of ￿ om

Knippert

 

 

de dag van de week in te

 

 

stellen.

Verlagen

Verhogen

 

-

Als er niet eerder een tijd

 

 

Als er een gereserveerde tijd is

 

 

is ingesteld, wordt de

 

 

huidige dag van de week

 

 

 

 

 

 

weergegeven.

Knippert

 

-

Als er geen tijd is ingesteld,

 

 

 

wordt --:-- weergegeven.

 

 

2.

Druk op de toets Timer/

 

 

 

Weekly. Druk op de toets ￿

 

 

 

of ￿ om de uren in te stellen.

 

 

Als er eerder een tijd is

Knippert

 

 

ingesteld, wordt deze

 

 

weergegeven.

Verlagen

Verhogen

 

Reinigingsmodus

 

 

Knippert

 

-

Als er niet eerder een tijd

 

 

is ingesteld, wordt de

 

 

 

reinigingsmodus ingesteld op

 

 

 

automatische modus. Als er

 

 

 

eerder een tijd is ingesteld,

 

 

 

wordt deze ingesteld op

 

 

 

geconfi gureerde modus.

Knippert

 

3.

Druk op de toets Timer/

 

 

Weekly.

Verlagen

Verhogen

 

-

De tijd verlaagt/verhoogt

 

 

 

 

 

steeds per 5 minuten. Druk

 

 

 

op de toets ￿ of ￿ om de

 

 

 

minuten in te stellen.

BEDIENING 03

bediening _35