Timer instellen

In deze modus kunt u de stofzuiger programmeren een eenmalige reiniging uit te voeren op een bepaalde tijd.

Een geprogrammeerde reiniging wordt alleen uitgevoerd als de stofzuiger is aangesloten op het oplaadstation.

 

 

Afstandsbediening

 

Configuratievolgorde

 

 

 

 

1.

Druk op de toets Timer/Weekly.

 

 

 

 

-

De huidige instelling wordt

 

 

 

 

 

weergegeven enknippert.

 

 

 

 

 

Druk op de knop ￿ of ￿ om

 

Knippert

 

 

 

de uren in te stellen.

 

 

 

Verlagen

Verhogen

Reinigingsmodus

 

 

 

-

Als er niet eerder een tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is ingesteld, wordt de

Knippert

 

 

 

 

reinigingsmodus ingesteld op

 

 

 

 

 

automatische modus. Als er

 

 

 

 

 

wel eerder een tijd is ingesteld,

 

 

 

 

 

is de reinigingsmodus

 

 

 

 

 

automatisch ingesteld op de

 

 

 

 

 

geconfi gureerde modus.

 

 

 

 

2.

Druk op de knop Timer/Weekly.

 

 

Verlagen

Verhogen

-

De tijd verlaagt/verhoogt

 

 

 

 

 

steeds per 5 minuten. Druk

Knippert

Knippert

 

 

 

op de knop ￿ of ￿ om de

 

 

 

minuten in te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Druk op de knop Timer/

 

 

Verlagen

Verhogen

 

Weekly. Druk op de knop ￿

 

 

 

of ￿ om de reinigingsmodus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in te stellen.

 

Knippert

Knippert

 

 

-

U kunt instellen op automatische

 

 

 

 

 

of uitgebreide modus.

 

 

 

 

 

4.

Druk op de knop Timer/Weekly.

 

Knippert

 

 

-

De waarde die u instelt gaat

 

 

 

 

 

knipperen en de instellingen

 

 

 

 

 

zijn voltooid.

 

Knippert

 

 

 

-

Als de instellingen zijn voltooid,

 

 

 

 

wordt de geconfi gureerde tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en

weergegeven.

 

 

 

- Als u op de start/stop-knop drukt terwijl de stofzuiger oplaadt

De instellingen

of u de tijd instelt, worden de instellingen geannuleerd.

 

annuleren

- Let erop dat de instellingen worden geannuleerd als de

 

 

stofzuiger uit het oplaadstation wordt gehaald.

 

 

 

- Als er tijdens het instellen van de tijd gedurende 1 minuut

 

Time-out

geen toetsen worden ingedrukt, wordt de tijdinstelling

 

 

automatisch verlaten.

 

 

 

 

34_ bediening