Automatische reiniging

De robotstofzuiger verplaatst zichzelf en reinigt automatisch het huis tot het reinigen is voltooid.

■ Als u op de start/stop-knop op de stofzuiger drukt of op de afstandsbediening zonder een reinigingsmodus te selecteren, start een automatische reinigingsbeurt.

■ Als het reinigen begint, terwijl de robotstofzuiger is aangesloten op het oplaadstation, is de tijd om terug te keren naar de oplader minder lang, omdat de robotstofzuiger zich zijn oorspronkelijke positie herinnert tijdens het verplaatsen.

Als de robotstofzuiger ergens anders begint te zuigen dan op de plaats van het oplaadstation en het oplaadstation niet kan localiseren tijdens het zuigen, stopt hij vlak bij de plaats waar hij begon met zuigen.

Als het batterijniveau te laag is tijdens het reinigen, keert de robotstofzuiger automatisch terug naar het oplaadstation en gaat door met reinigen nadat de batterij is opgeladen. (er wordt één reinigingshandeling hervat)

Stofzuigerknop Afstandsbedieningknop Configuratievolgorde

1. De modus instellen.

￿

1keer

2. De modus annuleren.

Over de functie Reinigen hervatten

• Als uw robotstofzuiger heeft gezien dat het reinigen is

Normale modus

OPMERKING

voltooid, wordt de functie reinigen hervatten niet uitgevoerd.

Als u de robotstofzuiger verplaatst terwijl hij wordt opgeladen of op een knop drukt, gaat de robotstofzuiger ervan uit dat het reinigen is voltooid en wordt het reinigen niet hervat.

Verplaats de robotstofzuiger niet tijdens het reinigen of druk VOORZORG niet op een knop. Anders gaat de robotstofzuiger ervan uit

dat het reinigen is voltooid en begint het reinigen weer van voren af aan.

Telkens als u op de turbo-knop drukt, gaat het turbo- pictogram op het display achtereenvolgens aan en uit. Als het turbo-pictogram gaat branden, kunt u beginnen met reinigen in turbo-modus.

Telkens als u op de stofsensor-knop drukt, gaat het stofsensor-pictogram op het display achtereenvolgens aan en uit. Als het stofsensor-pictogram gaat branden, kunt u beginnen met reinigen in stofsensor-modus.

Turbo-modus

Stofsensor-modus

Reinigen voltooid

30_ bediening