EXTRA FUNCTIES

Extra functies gebruiken

U kunt de robotstofzuiger gemakkelijker en handiger gebruiken met behulp van diverse extra functies.

U kunt de extra functies alleen met de afstandsbediening confi gureren.Turbo-modus

Telkens als u op de turbo-knop drukt, gaat het turbo-pictogram op het display achtereenvolgens aan en uit.

On turbo (Turbo-modus): De zuigborstel draait op maximumsnelheid.Off turbo (Normale modus): De zuigborstel draait op normale snelheid.Stofsensor-modus

Telkens als u op de stofsensor-knop drukt, gaat het stofsensor- pictogram op het display achtereenvolgens uit en aan. Stofsensor-modus Aan: Als de stofzuiger in automatische reinigingsmodus voelt dat er op een bepaalde plek stof terecht is gekomen, draait de reiniger en verandert van richting om dat gebied te zuigen en nadat het gebied is gereinigd, hervat hij zijn vorige baan. Als de stofzuiger in Plaatselijke, Uitgebreide of Handmatige modus voelt dat er in een bepaald gebied stof terecht is gekomen, blijft de extra krachtige werking een paar seconden voortduren.

Stofsensor-modus uit: de reiniger voelt niet dat er stof is binnengekomen en gaat door in de ingestelde reinigingsmodus.

Een geluidseffect selecterenDruk op de geluidsselectieknop om een geluidseffect te selecteren.

Telkens als u op deze knop drukt wordt Geluidseffecten → Geluid uit in deze volgorde geselecteerd.

-Geluidseffecten: Geluidseffecten afspelen.-Geluid uit: Speelt geen geluid of aankondiging af.

BEDIENING 03

bediening _37