veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Alvorens het apparaat te bedienen, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en hem als referentie te bewaren.

Daar deze gebruiksaanwijzing betrekking heeft op verschillende modellen, kunnen de kenmerken van uw stofzuiger enigszins verschillen van die beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

GEBRUIKTE VOORZORGS-/WAARSCHUWINGSSYMBOLENGeeft gevaar aan voor het leven of ernstig letsel.

WAARSCHUWING

Geeft een risico aan van lichamelijk letsel of materiële schade.

VOORZORG

ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN

Geeft een risico aan van lichamelijk letsel of materiële schade.

OPMERKING

02_ veiligheidsinformatie