De stofopvangbak en de filters reinigenLeeg eerst de stofopvangbak voordat u deze reinigt.

Als u de stofopvangbak loskoppelt, let er dan op dat u geen stof uit de bak laat vallen.

Leeg de stofopvangbak in de volgende gevallen. 1. Als de stofopvangbak vol stof zit.

2.Als de zuigkracht plotseling afneemt.

3.Als het geluid plotseling toeneemt.

1. Druk op de knop voor het verwijderen van de

1. stofopvangbak (PUSH) en trek de stofopvangbak los.

2. Haal de stofopvangbak los door deze te trekken in de richting van de pijl in de fi guur.

ONDERHOUD 04

3. Verwijder het fi lter en het gazen fi lter uit de stofopvangbak.

Filter

 

Gaas-filter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schud het stof uit fi lter, gazen fi lter en stofopvangbak. U kunt deze met water reinigen.

Nadat u met water hebt gereinigd:

OPMERKING 1.

Stofopvangbak: veeg het water er helemaal af.

2.

Filter, gazen fi lter: goed laten drogen en daarna weer in

 

elkaar zetten.

5.Plaats het fi lter en het gazen fi lter weer in de

stofopvangbak.

- Zet het gazen fi lter in elkaar met het rooster naar onderen. Als de richting niet correct is, kunt u het niet in elkaar zetten.

Als de stofopvangbak zonder het fi lter wordt gemonteerd, verschijnt de foutcode C08. Let erop VOORZORG dat het fi lter wordt gemonteerd.

6. Sluit de stofopvangbak en installeer deze op de stofzuiger.

onderhoud _39