Võimsustaseme indikaator /Voolulüliti []

Sinine valgus põleb ühtlaselt tavalise töörežiimi puhul ja vilgub monitori sätete reguleerimisel. Kasutage seda nuppu monitori toite sisse- ja väljalülitamiseks, sisendallika muutmiseks või automaatseks häälestamiseks (Auto Adjustment).

On/Off-lüliti : Toitenupu abil saate monitori sisse ja välja lülitada. >>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi

Sisendsignaali : Toitenupule vajutades saab valida analoog- (Analog) või digitaalse (Digital) sisendallika vahel, millest annab märku ühekordne sinine vilkumine.

>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi

Automaathäälestus : Toitenupule vajutades aktiveeritakse automaatse häälestuse funktsioon Auto Adjustment , mida tähistab kahekordne sinine vilkumine.

(ainult analoogrežiim Analog )

>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi

Edasised energia säästmise funktsioone hõlmavad instruktsioonid leiate kasutusjuhendi PowerSaver'i alajaotusest. Energia kokkuhoiuks lülitage monitor VÄLJA, kui seadet ei vajata või seda ei kasutata pikema aja vältel.

Tagaosa(Monitori tagaosa konfiguratsioon võib erinevate toodete lõikes varieeruda.)

Kensingtoni lukk Kensingtoni lukk on seade süsteemi lukustamiseks avalikus kohas

kasutamisel. (Lukuseadet müüakse eraldi.)

Lukustusseadme kasutamise kohta küsige lisateavet selle müüjalt.