Seletav märkus

Selle sümboliga tähistatud juhiste ignoreerimine võib põhjustada vigastusi ja kahjustada seadet.

Keelatud

Tähtis! Tingimata alati lugeda ja

loetust aru saada.

 

Ärge demonteerige

Ühendage pistik seinakontaktist lahti

Ärge puudutage

Maandus (elektrilöögi vältimiseks)

 

 

Toide

Kui arvutit ei kasutata pikema aja vältel, seadke see DPMS-rezhiimile. Kui kasutate ekraanisäästjat, aktiveerige see.