Kontroll-loend

Enne teeninduse poole pöördumist tutvuge siintoodud informatsiooniga, et üritada tekkinud probleemidele ise lahendust leida. Kui te vajate abi, helistage palun garantiikaardil antud telefoninumbril või telefonil, mis on toodud informatiivses alajaotuses või võtke ühendust edasimüüjaga.

Vea kirjeldus

Kontroll-loend

Lahendused

Ekraanil pole kujutist.

Kas toitekaabel on

Kontrollige toitekaabli ühendust ja toiteliini.

Monitori sisse-

korralikult ühendatud?

 

lülitamine ei õnnestu.

Kas ekraanile kuvatakse

(Ühendatud "DVI-A - D-Sub"-kaabel )

 

 

tekst

Kontrollige, kas arvuti on ühendatud korralikult

 

"No Connection(Ühendatud kasutades DVI-kaablit)

 

Check Signal Cable" ?

Kui ekraanil kuvatakse teade, siis kontrollige

 

 

monitori esipaneelil oleva toitenupu abil

 

 

monitori videoallikat isegi juhul, kui kaabel on

 

 

korralikult ühendatud. Põhjus võib olla selles,

 

 

et monitor on seatud analoogrežiimile.

Kui toide on sisse lülitatud, rebuutige (taaskäivitage) arvuti, et näha esialgset kuva ('login screen').

Kas ekraanile kuvatakse tekst "Not Optimum

Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60Hz"

("Sünkroniseerimine jääb väljapoole etteantud vahemikku")?

Kui nähtavale tuleb esialgne kuva ('login screen'), buutige (alglaadige) arvuti vastavas rezhiimis (Windows ME/XP/2000 puhul 'safe mode' ja muutke seejärel videokaardi sagedust.

(Vt. alajaotust Ajastuse eelseadistused)

Märkus: Kui esialgset kuva ('login screen') nähtavale ei tule, võtke ühendust teeninduskeskuse või edasimüüjaga.

Te võite seda teadet näha siis, kui videokaardi signaal ületab antud monitorile ettenähtud maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.

Reguleerige monitori ettenähtud maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.

Ekraanil pole kujutist.

Monitor on PowerSaver-rezhiimis.

 

Vajutage klaviatuuri klahvi või liigutage hiirt

 

monitori aktiveerimiseks ja selleks, et ekraanile

 

ilmuks taas kujutis.