10. Monitori draiveri installeerimine on lõpetatud.

Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® 2000

Kui monitorile kuvatakse tekst "Digitaalset allkirja ei leitud" ("Digital Signature Not Found"), toimige järgnevalt.

1.Valige "OK" -nupp aknas "Sisesta kettas" ("Insert disk").

2.Klõpsake "Sirvi" ("Browse") -nupule aknas "Vajalik fail" ("File Needed").

3.Valige A:(D:\Driver), klõpsake "Ava" ("Open") -nupule ja seejärel "OK" -nupule.

Kuidas installeerida?1.Valige "Start" , "Seadistus" ("Setting") , "Juhtpaneel" ("Control Panel").

2.Tehke topeltklõps ikoonile "Kuva" ("Display").

3.Valige vahekaart "Seadistused" ("Settings") ja seejärel "Lisafunktsioonid" ("Advanced..").

4.Valige "Monitor".

Variant1:Kui nupp 'Funktsioonid' ('Properties') ei ole aktiivne, on monitor nõuetekohaselt konfigureeritud. Palun peatage installeerimine.

Variant2:Kui nupp 'Funktsioonid' ('Properties') on aktiivne, klõpsake 'Funktsioonid' ('Properties') -nupule ning järgige alltoodud juhiseid.

5.Valige "Draiver" ("Driver"), "Värskenda draiver.." ("Update Driver..") ja seejärel klõpsake "Next" -nupule.

6.Valige "Kuvage teadaolevate draiverite loend selle seadme jaoks, et saaksin valida vastava draiveri" ("Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver"), seejärel "Next" ja "Sisesta ketas" ("Have disk").

7.Klõpsake "Sirvi" ("Browse") -nupule, seejärel valige A:(D:\Driver).

8.Klõpsake "Ava" ("Open") -nupule, seejärel "OK" -nupule.

9.Valige monitori mudel ja klõpsake "Next" -nupule.

10.Klõpsake "Lõpeta" ("Finish") -nupule, seejärel "Sulge" ("Close") -nupule.

Kui avaneb aken "Digitaalset allkirja ei leitud" ("Digital Signature Not Found"), siis klõpsake "Yes" -nupule. Nüüd klõpsake "Lõpeta" ("Finish") -nupule ja seejärel "Sulge" ("Close") -nupule.

Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® Millennium

1.Valige "Start" , "Seadistus" ("Setting") , "Juhtpaneel" ("Control Panel").

2.Tehke topeltklõps ikoonile "Kuva" ("Display").

3.Valige vahekaart "Seadistused" ("Settings") ja klõpsake "Lisafunktsioonid" ("Advanced Properties") -nupule.

4.Valige vahekaart "Monitor".

5.Klõpsake "Muuda" ("Change") -nupule alajaotuses "Monitori tüüp" ("Monitor Type").

6.Valige "Määrake draiveri asukoht" ("Specify the location of the driver").

7.Valige "Kuvage vastavas kataloogis paiknevate draiverite loend.." ("Display a list of all the driver in a specific location..", seejärel klõpsake "Next" -nupule.

8.Klõpsake "Sisesta ketas" ("Have Disk") -nupule.

9.Valige A:\(D:\driver), seejärel klõpsake "OK" -nupule.

10.Valige "Näita kõiki seadmeid" ("Show all devices") ja seejärel määratlege monitor, mis kattub teie poolt juba arvutiga ühendatuga, ning klõpsake "OK" -nupule.

11.Jätkake, klõpsates "Sulge" ("Close") - ja "OK" -nupule, lõpetades installeerimise dialoogiboksi "Kuva funktsioonid" ("Display Properties") sulgemisega.

(Ekraanile võidakse kuvada ka mõni teine hoiatussõnum või teade; sel juhul valige vastav monitori funktsioon.)

Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® NT

1.Valige "Start", "Seadistused" ("Settings"), "Juhtpaneel" (" Control Panel") ja seejärel tehke topeltklõps "Kuva" ("Display") -ikoonile.

2.Aknas "Kuva registreerimise informatsioon" ("Display Registration Information") klõpsake vahekaardile "Seadistused" ("Settings") ja valige seejärel "Kõik kuvarezhiimid" ("All Display Modes").

3.Valige rezhiim, mida soovite kasutada (resolutsioon, värvide arv, vertikaalne sagedus) ja klõpsake seejärel "OK" -nupule.

4.Klõpsake "Rakenda" ("Apply") -nupule, kui näete pärast testi valimist, et ekraan toimib normaalselt. Kui ekraan ei toimi normaalselt, valige teine rezhiim (madalam resolutsioon, väiksem värvide arv või sagedus).

Kui "Kõik kuvarezhiimid" ("All Display Modes") ei paku ühtegi rezhiimi, valige resolutsiooni tase ja vertikaalne sagedus kasutusjuhendi alajaotusest Kuvarezhiimide eelseadistus(Preset Display Modes).