Eemaldage toitejuhe vooluallikast ja puhastage seade tolmust pehme, kuiva lapiga.

￿Ärge kasutage puhastamiseks vaha, benseeni, lahustit, putukatõrjevahendit, õhuvärskendajat, määrdeid või pesuvahendeid.

Võtke ühendust teeninduskeksuse või klienditeenindusega, et kord aastas seadme sisemust puhastada.

￿Hoidke seadme sisemus puhtana. Pika aja jooksul seadme sisemusse kogunenud tolm võib põhjustada häireid selle töös või tekitada tulekahju.

Muu Ärge eemaldage katet (ega tagaosa).

￿Sellega võite põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

￿Jätke hooldustööde sooritamine vastava kvalifikatsiooniga teenindava personali ülesandeks.

Kui monitor ei tööta normaalselt - eriti juhtudel, mil võib tajuda ebaharilikke seadmest lähtuvaid hääli või lõhnu - ühendage kuvar viivitamatult lahti ja kontakteeruge volitatud edasimüüja või teeninduskeskusega.

￿Elektrilöögi või tulekahju oht!

Hoidke seade eemal õlistest, suitsustest või niisketest kohtadest; ärge paigutage seda sõidukisse.

￿See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.

￿Olge eriti ettevaatlik, kasutades monitori vee läheduses või vabas õhus, kus seade võib kokku puutuda lumega või jääda otsese päikesevalguse kätte.

Kui monitor kukub maha või selle korpus kahjustub, lülitage seade välja ja ühendage võrgupistik seinakontaktist lahti.

Võtke ühendust Teeninduskeskusega.

￿Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.

Äikese ja müristamise ajal lahutage monitor vooluvõrgust ja hoiduge seadet teatud aja jooksul kasutamast.

￿Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.